Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2015

aintnowifey
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.'

December 06 2014

aintnowifey
9033 e228
aintnowifey
weekendy upływają spokojnie. budzimy się, przeciągamy leniwie, rozciągamy całe ciało. kot wskakuje na pościel. przytulamy się. wstajemy, bierzemy prysznic, suszymy włosy. przygotowujemy śniadanie, owsiankę z bananami, suszoną żurawiną, rodzynkami, cynamonem, jogurtem. tosty z serem i ziołami. gorącą herbatę na dobry początek dnia. karmimy głodnego kota. idziemy na zakupy, sprzątamy a później odpoczynek. oglądamy filmy, czytamy książki, ćwiczymy albo wychodzimy i odkrywamy nowe miejsca w Łodzi w których nigdy dotąd nie byliśmy. w weekendy nie myśli się o pracy, o obowiązkach, o studiach ani o problemach. w weekendy ciało i głowa odpoczywa. weekendy są dla nas. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
6346 fa36
Reposted fromretaliate retaliate viadoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
3971 8eeb 500
Reposted fromhermina hermina viadoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
0364 a9c9
Reposted fromincentive incentive viadoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
2139 1150 500
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
9219 5792
Reposted fromskatrix skatrix viadoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
7286 7bcf 500
aintnowifey
aintnowifey
3425 45ce
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
6034 a678
Reposted fromsaku saku viadoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
aintnowifey
Reposted fromoll oll viadoubleespresso doubleespresso
aintnowifey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl